Co má být v kupní smlouvě?

kupní smlouva

Právní náležitosti kupní smlouvy jsou jasně dány a vždy doporučuji investovat do zajištění právních služeb realitním makléřem, advokátní kanceláří nebo notářem. Přesto existuje několik věcí, bez kterých vám smlouvu na katastru nemovitostí nepřijmou. Ať už si smlouvu připravujete sami nebo ji pro vás připravuje právník (což doporučuji), vyplatí se znát alespoň základní náležitosti, které by každá smlouva měla mít.

1. Kdo prodává a kdo kupuje?

Vzhledem k tomu, že většina smluv vzniká jako forma ujednání mezi dvěma nebo více stranami, je potřeba je zde mít přesně specifikované. V případě kupní smlouvy to bude prodávající a kupující. Pokud je současných nebo budoucích vlastníků více, je potřeba je mít ve smlouvě uvedené všechny. Na straně prodávajících to musí být všichni, kteří mají k nemovitosti vlastnické právo a naopak na straně kupujících všichni, na které má katastr nemovitost přepsat.

2. Co se kupuje?

Definování předmětu koupě, tedy všech nemovitostí a součástí, které se převádějí, je druhou nejpodstatnější záležitostí. Je zapotřebí jednak nezapomenout na všechny nemovitosti – k bytové jednotce patrně bude náležet i podíl na pozemku pod bytovým domem a malá předzahrádka před domem, může mít klidně vlastní list vlastnictví. A potom je třeba každou nemovitost řádně specifikovat. Ideálně číslo jednotky (bytu) číslo parcely, číslo popisné, číslo listu vlastnictví a katastrální území a úřad, pod který nemovitost spadá.

3. Za kolik?

Jelikož je to kupní smlouva a ne například darovací, další důležitou součástí je kupní cena. Co dostane prodávající od kupujícího za prodávanou nemovitost. Pro platnost kupní smlouvy je nutná přesně definovaná částka. Vyplatí se definovat si i způsob úhrady a podmínky, za kterých bude částka uhrazena kupujícím a převedena na účet prodávajícího.

4. Kde a kdy? Datum a místo?

Mohlo by se zdát, že jde o detail, což je svým způsobem pravda. Ale právě proto je nutné jej připomenout, protože na detaily se často zapomíná. Kupní smlouva popisuje stav dohody prodávajícího a kupujícího k určitému dni a zároveň potvrzuje, že v daný den měly obě strany všechna oprávnění kupní smlouvu uzavřít a podepsat se všemi dohodnutými ustanoveními.

5. Podpis

Bylo by sice krásné, kdyby šlo vše vyřešit podáním ruky, jako za starých časů, ale doba je jiná a i dřív se závažná ujednání sepisovala na papír či pergamen. A úsloví “co je psáno, to je dáno” platí u kupní smlouvy dvojnásob. Aby vám katastr kupní smlouvu přijal, nejen že musí být podepsaná, ale podpisy na ní musí být i úředně ověřeny.

Doporučení na závěr

Každá nemovitost má svá specifika, některá jich má méně, jiná více. A i když se v dnešní době dá pomocí internetu rychle nastudovat cokoliv, právníkovi s několikaletou praxí v oblasti převodu nemovitostí se to těžko vyrovná. A pokud přeci jen udělá chybu, je pro tyto případy pojištěný a vzniklá škoda se hradí z pojistky. Zatímco, pokud si to pokazíte sami podle svého, zbydou vám akorát oči pro pláč. Proto se nebojte svěřit přípravu kupní smlouvy odborníkovi. Tato investice se vám rozhodně vyplatí.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů