Úloha katastru při prodeji nemovitosti

katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí je soubor údajů o nemovitostech na území České republiky. Zahrnuje jak jejich popis, soupis a geometrické a polohové určení. Hlavní součástí je evidence vlastnických a jiných práv k těmto nemovitostem. Vzhledem k tomu, že při prodeji dochází ke změně vlastnických práv, je role katastru v tomto procesu nezastupitelná.

Co všechno je potřeba na katastr při prodeji nemovitosti dodat?

Katastr provede změnu vlastnického práva na základě tzv. nabývacího titulu. Nabývacím titulem je nejčastěji kupní smlouva, ale může to být například i smlouva darovací – to už se ale nejedná o běžný prodej.

Kromě kupní smlouvy je potřeba zároveň vyhotovit návrh na vklad, tedy pokyn pro katastr, jakou nemovitost na základě kterého titulu má na koho přepsat. S vyhotovením vám jistě poradí právník, který pro vás připravuje kupní smlouvu.

Financování koupě hypotékou

Pokud se kupovaná nemovitost financuje hypotékou, bude potřeba před hlavním návrhem na vklad podat ještě návrh na vklad zástavního práva. Pokud jste prodej nemovitosti svěřili schopnému makléři, jistě veškeré náležitosti pro převod připraví a zajistí.

Jak dlouho převod potrvá?

Jakmile vy nebo makléř podáte návrh na katastr, začíná běžet ochranná lhůta 20 dní. Pokud je vše v pořádku, může katastr 21. den začít s přepisem. Ze zákona má však katastr na zpracování 30 dní. Ve výsledku tak může převod trvat maximálně 50 dní (20+30).

Často k převodu dochází už 21. den od podání, ale bohužel úřady, které využívají plnou padesátidenní lhůtu také nejsou výjimkou. Je tedy dobré počítat s rezervou a zbytečně převod neoddalovat.

Ochranná lhůta

Proč se musí čekat 20 dní, než se vůbec něco začne dít? Dříve ochranná lhůta neexistovala a k převodům často došlo přímo v den podání. Bohužel této skutečnosti někteří zneužívali a nemovitost prodali několika zájemcům najednou. Nebo na základě falešné plné moci prodali nemovitost, kterou vůbec nevlastnili.

Nyní po obdržení návrhu na vklad katastr obesílá všechny účastníky řízení a ti mají 15 dní na vyjádření případných námitek k převodu. Po tuto dobu je na nemovitosti v katastru tzv. plomba, která naznačuje, že na nemovitosti momentálně probíhá nějaká změna a není možné s ní dočasně nakládat (např. prodat někomu dalšímu). Dvacetidenní lhůta tak slouží k ochraně obou stran transakce.

Jak zjistím aktuální stav převodu?

V ideálním případě by vás měl informovat makléř. Katastr však oběma stranám zasílá vyrozumění o provedení vkladu, takže až přepis proběhne, dozvíte se o tom. Další variantou je bezplatné nahlédnutí do katastru, kde zjistíte aktuální stav k danému dni.

Máte otázky je téma, které chcete rozebrat? Zavolejte mi nebo napište, rád vám vše zdarma a nezávazně zodpovím.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů