Velké změny v realitním zákoně, které nás čekají v roce 2020

realitní zákon 2020

V listopadu 2019 prošel Sněmovnou zákon, který upravuje službu realitního zprostředkování. Zákon bude ještě posuzovat Senát a pokud bude schválen ve stávající podobě a prezident republiky zákon včas podepíše, můžeme se očekávaných změn dočkat již v prvním pololetí roku 2020.

Nejdůležitější změny, které nám na realitním trh zákon přináší jsou:

1. Realitní makléř nemůže být kdokoliv

Realitním makléřem se až doposud mohl stát kdokoliv. Stačilo si zřídit živnostenský list  a začít. Podle nového zákona se podnikání v realitách stane vázanou živností (doposud byla volná) a bude tudíž nutné doložit potřebnou kvalifikaci. Zákon stanovuje tyto podmínky:

  • Minimálně ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a 3 letou praxi v oboru, nebo
  • Složení státní zkoušky Obchodník s realitami
  • Trestní bezúhonnost

Státní zkoušky musí mít akreditaci Ministerstva pro místní rozvoj. Já splňuji podmínku vzdělání a praxe v realitách, kterou mám již téměř 5letou.

Trestní bezúhonnost se vztahuje nejen na samotné makléře, ale i na majitele realitních kanceláří, kteří nesmí mít v minulosti záznam o odsouzení za trestný čin související s poskytováním realitního zprostředkování.

2. Povinné pojištění

V návrhu zákona je zakotvena nutnost pojištění pro případ náhrady škody, která je způsobena výkonem realitního zprostředkování. Limity jsou navrženy na nejméně 1.570.000 Kč pro jednu pojistnou událost a 3.500.000 Kč pro více pojistných událostí v jednom roce. Pokud nebude řádně uzavřena pojistná smlouva, může být za tento přestupek udělena pokuta do 1.000.000 Kč.

3. Smlouva pouze  v písemné podobě

V budoucnu podle nového zákona nebude možné uzavřít s klientem pouze ústní dohodu. Zároveň smlouvu o výhradním zprostředkování bude možné sjednat pouze na 6 měsíců, s tím že může být opakovaně prodlužována. Výpovědní lhůta nesmí být delší než 1 měsíc.

Toto opatření je velmi důležité a jeho cílem je chránit klienty před nepoctivými makléři, kteří smlouvy na dobu neurčitou zneužívají ve svůj prospěch. Po uzavření smlouvy nevyvinou žádnou nebo minimální činnost a čekají na ukončení spolupráce s nesmyslně vysokou smluvní pokutou.

4. Úschova mimo realitní kancelář

Velká  změna nastává v oblasti úschovy peněžních prostředků. Úschova nyní bude moci být realizována pouze:

  • bankou
  • zahraniční bankou
  • notářem
  • advokátem

V případě, že klient bude výslovně žádat úschovu u realitní kanceláře, budou dána jasná a transparentní pravidla, za kterých to bude možné. To znamená, že úschova bude možná na separátním účtu a bude veden záznam o úschově v evidenci úschov.

Banky, advokáti a notáři totiž mohou poskytovat úschovy peněz jen za striktně stanovených podmínek. Sami o nich musí vést podrobnou evidenci, hlásit každou úschovu na příslušnou profesní komoru nebo mít na každou jednotlivou transakci zřízený separátní účet. To pro realitní kanceláře doposud neplatilo.

Úschovu na účtu realitní kanceláře vám nenabídnu. Je příliš riziková. Běžně nabízím úschovu u notáře nebo banky.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů